Pokok-pokok Iman Katolik

Dua Perintah Cinta Kasih

 1. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
 2. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Hukum Emas (Mat 7:12)

Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.

Sabda Bahagia (Mat 5:3-12)

Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan Surga.

Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka akan dihibur.

Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.

Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.

Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan.

Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.

Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.

Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya Kerajaan Surga.

Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.

Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga.

Tiga keutamaan teologal

 1. Iman
 2. Harapan
 3. Kasih

Empat Keutamaan Kardinal

 1. Arif
 2. Bijaksana
 3. Berani
 4. Ugahari (sahaja, sederhana, rendah hati)

Tujuh Karunia Roh Kudus

 1. Hikmat
 2. Pengertian
 3. Nasihat
 4. Keperkasaan
 5. Pengenalan akan Allah
 6. Kesalehan
 7. Roh takut akan Allah

Dua belas buah Roh Kudus

 1. Kasih
 2. Sukacita
 3. Damai sejahtera
 4. Kesabaran
 5. Kebaikan hati
 6. Kebajikan
 7. Kemurahan hati
 8. Kelemahlembutan
 9. Kesetiaan
 10. Kesederhanaan
 11. Penguasaan diri
 12. Kemurniaan

Lima Perintah Gereja

 1. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu.
 2. Ikutlah Perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan , dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu.
 3. Berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan.
 4. Mengaku dosalah sekurang-kurang-nya sekali setahun.
 5. Sambutlah Tubuh Tuhan pada Masa Paskah.

Tujuh karya amal kasih jasmani

 1. Memberi makanan kepada orang yang lapar.
 2. Memberi minuman kepada orang yang haus.
 3. Memberi perlindungan kepada orang asing.
 4. Memberi pakaian kepada orang yang telanjang.
 5. Melawat orang sakit.
 6. Mengunjungi orang yang dipenjara.
 7. Menguburkan orang mati.

Tujuh karya amal kasih rohani

 1. Menasihati orang yang ragu-ragu.
 2. Mengajar orang yang belum tahu.
 3. Menegur pendosa.
 4. Menghibur orang yang menderita.
 5. Mengampuni orang yang menyakiti.
 6. Menanggung kesalahan dengan sabar.
 7. Berdoa untuk orang yang hidup dan yang mati.

Tujuh dosa pokok

 1. Kesombongan
 2. Iri hati
 3. Hawa Nafsu
 4. Kemarahan
 5. Keserakahan
 6. Kecemburuan
 7. Kemalasan

Empat hal terakhir

 1. Kematian
 2. Penghakiman
 3. Neraka
 4. Surga

Aku Percaya (syahadat pendek)

Aku percaya akan Allah,
Bapa yang mahakuasa,
Pencipta langit dan bumi;

Dan akan Yesus Kristus,
Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita,
Yang dikandung dari Roh Kudus,
Dilahirkan oleh Perawan Maria;
Yang menderita sengsara
dalam pemerintahan Pontius Pilatus
Disalibkan, wafat, dan dimakamkan;
yang turun ke tempat penantian
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati;
yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mahakuasa;
dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati.

Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus,
pengampunan dosa,
kebangkitan badan,
kehidupan kekal.
AMIN.

Aku Percaya (syahadat panjang)

Aku percaya akan satu Allah,
Bapa yang mahakuasa,
pencipta langit dan bumi,
dan segala sesuatu yang kelihatan
dan tak kelihatan;

dan akan satu Tuhan Yesus Kristus,
Putra Allah yang tunggal.
Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad,
Allah dari Allah,
Terang dari Terang,
Allah benar dari Allah benar.
Ia dilahirkan, bukan dijadikan,
sehakikat dengan Bapa;
segala sesuatu dijadikan oleh-Nya.
Ia turun dari surga untuk kita manusia
dan untuk keselamatan kita.
Ia dikandung dari Roh Kudus,
Dilahirkan oleh Perawan Maria, dan menjadi manusia.
Ia pun disalibkan untuk kita, waktu Pontius Pilatus;
Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan.
Pada hari ketiga Ia bangkit menurut Kitab Suci.
Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa.
Ia akan kembali dengan mulia,
mengadili orang yang hidup dan yang mati;
kerajaan-Nya takkan berakhir.

aku percaya akan Roh Kudus,
Ia Tuhan yang menghidupkan;
Ia berasal dari Bapa dan Putra,
disembah dan dimuliakan;
Ia bersabda dengan perantaraan para nabi.
aku percaya akan Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik.
aku mengakui satu pembaptisan
akan penghapusan dosa.
aku menantikan kebangkitan orang mati
dan hidup di akhirat.

Sakramen

Sakramen Baptis

Sakramen Krisma / Penguatan

Sakramen Ekaristi

Sakramen Tobat / Pengampunan Dosa

Sakramen Tahbisan/ Imamat (1) & Sakramen Tahbisan/ Imamat (2)

Sakramen Pernikahan / Perkawinan

Sakramen Pengurapan Orang Sakit (1) & Sakramen Pengurapan Orang Sakit (2)